Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Функция любви-испытания в повести Тургенева „Фауст Studia Slavica Hung. 31. Fasciculi 1-2, 1985, 127-136
Скачать 47.29 Kb.
Дата28.04.2017
Размер47.29 Kb.
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

HETESI ISTVÁN/

Önálló könyvek:


 1. Turgenyev, Tankönyvkiadó, Bp., 1990, 318 l.

 2. Művek, kapcsolódások. Puskin- és Turgenyev-tanulmányok. Pro Pannonia, Pécs, 1999, 160 l.

Szerkesztett könyvek:

 1. Ivan Turgenyev: A diadalmas szerelem dala. Kisregények és elbeszélések. Vál.: Zöldhelyi Zsuzsa és Hetesi István utószó: Hetesi István, Európa, 1989.

 2. „Hamlet mi vagyunk”. Tanulmányok /a/ Hamlet európai recepciójának történetéből. Janus/Gondolat, Bp., 2004.


Cikkek, tanulmányok

(folyóiratokban, ta­nul­mány­kö­te­tek­ben):
 1. Egy ismeretlen pécsi Puskin-fordításról /Hajzer Lajossal közösen/, Filológiai Közlöny,. 1978, 3, 343-347

 2. Egy ismeretlen pécsi Csehov-fordításról /Hajzer Lajossal közösen/, Filológiai Közlöny, 1980, 2, 232-236.

 3. A szerelem és a társadalmi cselekvés összefüggése Turgenyev Levelezés című elbeszélésében – a pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1982, 183-191.

 4. A szerelem és a társadalmi cselekvés összefüggése Turgenyev A küszöbön című regényében – A korszerűbb orosznyelv-oktatásért I. Szerk.: Misky György, JPTE Tanárképző Kara, Pécs, 1982, 3-23.

 5. A szerelem próbakőfunkciója Turgenyev Faust című elbeszélésében – Filológiai Közlöny, 1982, 2-3, 173-182.

 6. Kötelesség és boldogság Turgenyev Nemesi fészek című regényében – A korszerűbb orosznyelv-oktatásért IV., Szerk.: Misky György, JPTE Tanárképző Kara, Pécs, 1984, 23-42.

 7. A „randevú” és Csulkaturin /Gondolatok Turgenyev Egy felesleges ember naplója című elbeszéléséről/ - Filológiai Közlöny, 1984, 2-3, 235-241.

 8. Функция любви-испытания в повести Тургенева „Фауст” – Studia Slavica Hung. 31. Fasciculi 1-2, 1985, 127-136.

 9. Turgenyev Andrej Koloszov című elbeszélése – Studia Paedagogica Auctoritate Universitatis Pécs, Publicata 3, 1985, I, 17-25.

 10. Повесть Тургенева „Переписка” – Slavica, Debrecen, 1986, 265-277.

 11. Рассказ „Поездка в Полесье” И. С. Тургенева – Вопросы изучения и преподавания русского языка и литературы в ВНР /Навстречу VI конгрессу МАПРЯЛ/. Сб. статей, часть II, Русская и советская литератука, 1986, 11-19.

 12. „Жизнь уйдёт, а что мы делали?” Повесть „Ася” И. С. Тургенева – Hungaro-Slavica 1988, Akadémiai Kiadó, Bp., 1988, 281-292.

 13. Turgenyev elbeszélései – Turgenyev: A diadalmas szerelem dala. Vál.: Zöldhelyi Zsuzsa és Hetesi István – Európa, 1989, 735-756.

 14. Повесть И. С. Тургенева „Яков Пасынков” – ZEITSCHRIFT für Slavistik 35, Berlin, 1990, 3, 411-417.

 15. О построении повести И. С. Тургенева „Ася” – От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма XIX начала XX века. Szerk.: V. M. Markovics, Szentpétervár, 1992, 136-146.

 16. A szerelem és a cselekvés Turgenyev Levelezés című elbeszélésében – Orosz írók magyar szemmel V. Szerk.: Kámán Erzsébet, Tankönyvkiadó, Bp., 1992, 586-590.

21. Hamlet és Turgenyev – Filológiai Közlöny, 1993, 2, 128-136.

 1. Человек и „мировая жизнь” в рассказе „Поездка в Полесье” И. С. Тургенева – A szláv nyelvek oktatásának elmélete és gyakorlata /Szerk.: Lendvai Endre és m. társai/, JPTE, 1994, 525-537.

 2. Элек Гожду и И. С. Тургенев – И. С. Тургенев. Жизнь, творчество, традиции. Szerk.: Zöldhelyi-Deák Zs. és Hollós A., Bp., 1994, 213-221.

 3. Iván Turgenyev: Apák és fiúk – Ötven nagyon fontos regény – Lord K., Bp., 1994, 100-108.

 4. Alekszandr Puskin: A kapitány lánya – Huszonöt fontos orosz regény. Szerk.: Hetényi Zsuzsa – Lord K., Bp., 1996, 9-21.

 5. Turgenyev és Reviczky – Új tendenciák a komparatisztikában II., JGYTF, Szeged-Amiens, 1996, 319-330.

 6. Iván Turgenyev: Nemesi fészek – Huszonöt fontos orosz regény. Szerk.: Hetényi Zsuzsa. Lord K., Bp., 1996, 62-72.

 7. Мотив жизненного потока в повестях Тургенева - Studia Slavica Hung. 42, 1997, 3-4, 317-324.

 8. Turgenyev és Petelei – In honorem Bécsy Tamás 70, Pécs, 1998, 132-142.

 9. A hagyomány szerepe Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésében – Dolce Filológia. Irodalomtörténeti, kultúratörténeti és nyelvészeti tanulmányok. /Tanulmánykötet Zöldhelyi Zsuzsa jubileuma tiszteletére/, Bp., 1998, 63-73.

 10. Роль традиции в повести И. С. Тургенева „Вешние воды” – Studia Slavica Hung. 44, 1999, 3-4, 331-341.

 11. „Гамлет – это мы, Гамлет - это я.” Рецепция образа шекспировского героя от Гете до Тургенева – Памяти Ефима Григорьевича Эткинда. Сост. Александр Звигильский, Assotiation des Amis d'Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran, Paris, 2001, 61-75.

 12. Дворянская усадьба в литературе /Тургенев и Гожду/ - Научные издания Московского Венгерского Колледжа I., Moszkva, 2001, 151-167.

 13. Kánon és elhajlás. Byron: A kalóz és Puskin: A kaukázusi fogoly című elbeszélő költeménye – In: „Mit jelent a suttogásod?” A romantika: eszmék, világkép, poétika. Tanulmányok. Szerk.: Nagy I. és Merényi A., Pro Pannonia, Pécs, 2002, 353-360.

 14. Hamlet, c’est nous, Hamlet, c’est moi”. La réception du héros shakespearien de Goethe a Tourguéniev ═ Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, Paris, № 23, 1999, 51-60. Megjelent: 2002-ben.

 15. Kleopátrától Zinaidáig /Archetípus és intertextualitás Turgenyev Első szerelem című elbeszélésében/ - Cirill és Metód példáját követve… Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szerk.: Bibok K., Ferincz I., Kocsis M., Szeged, 2002, 191-200.

 16. Повесть И. С. Тургенева „Первая любовь” ═ Studia Slavica Hung. Academiae Scientiarum Hungaricae, volume 47, 2002, № 1-2, 115-133.

 17. „hogy tudjak kikerülni árnyékodból?” /Nyezsdanov mint Hamlet Turgenyev Töretlen föld c. regényében/ - Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Szerk.: Abonyi Réka, Janurik Szabolcs, Zoltán András. ELTE, Bp., 2003, 134-150.

 18. Turgenyev Hamlet-képe - „Hamlet mi vagyunk”. Tanulmányok /a/ Hamlet európai recepciójának történetéből. Szerk.: Hetesi István, Janus/Gondolat, Bp., 2004, 84-130.

 19. A kulturális hagyomány Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésében – Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Párbeszéd-kötetek 1., szerk.: Kroó Katalin, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2004, 13-34.

 20. Archetípus és intertextualitás Turgenyev Első szerelem című elbeszélésében – Filológiai Közlöny, 2002, 3-4, 251-267. /Megjelent 2004-ben./

 21. Turgenyev Faustja és az irodalmi tradíció – A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. Szerk.: Szitár Katalin, Argumentum, Bp., 2004, 105-123.Recenziók


 1. IX. Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus, Kijev, 1983 – Szovjet Irodalom, 1984, 5, 176-177.

 2. И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Ред.: М. П. Алексеев „Наука”, Л., 1982 – Studia Slavica Hung. 31, 1985, 195-198.

 3. И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Ред. М. П. Алексеев „Наука”, Л., 1982 - Filológiai Közlöny 1985, 1-4, 259-262.

 4. А. Б. Муратов. Повести и рассказы И. С. Тургенева 1867-1871 годов, Л., 1980 – Studia Slavica Hung. 31, 185, 192-195.

 5. Bakcsi György: Gogol világa, Európa, Bp., 1986 – Janus, 1987 ősz, IV, 2, 19-24.

 6. Н. Н. Мостовская. И. С. Тургенев и русская журналистика 70-х годов XIX века, Наука, Л., 1983 – Studia Slavica Hung. 35, 1989, 3-4, 420-425.

 7. D. Zöldhelyi Zsuzsa: Turgenyev prózai költeményei. Új műfaj születik. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. – Filológiai Közlöny, 1992, 3-4, 172-175.

 8. Жужанна Зельдхейи: „Стихотворения в прозе” Тургенева. Новый жанр рождается – Studia Slavica Hung. 37, 1991-92, 443-446.

 9. Zsuzsa D. Zöldhelyi: Turgenev’s Prose-Poems. Birth of a New Genre – Acta Litteraria Acad. Sci. Hung. XXXIII/I-4, 1991, 423-426.

 10. Az orosz kritika a XIX. század második felében. Szöveggyűjtemény. Összeállította: Rév Mária, Nemzeti Tankönyviadó, Bp., 1993. – Studia Slavica Hung. 40, 1995, 384-386.

 11. Hajnády Zoltán: A kultúra mint emlékezet. Fejezetek az orosz kultúra történetéből, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995, Filológiai Közlöny, 1997, 3-4, 124-128.

 12. Золтан Хайнади. Культура как память. Главы из истории русской култьтуры – Slavica /Debrecen/, XXVIII, 1997, 229-234 .

 13. Ю. Манн. Динамика русского романтизма, Москва, Аспект Пресс, 1995. – Studia Slavica Hung. 42, 1997, 1-2 197-201.

 14. Ю. Манн. Динамика русского романтизма – Studia Slavica Hung. 45. 2000, 387-391.

 15. Új úton Pecsorinhoz /Szilágyi Zsófia: „volt benne valami különös.” M. Ju. Lermontov Korunk hőse című regénye/ - Jelenkor, 2003. október, 1042-1048.

 16. Kroó Katalin: Klasszikus modernség. Egy Turgenyev-regény paradoxonjai. A Rugyin nyomról nyomra. /orosz nyelven/ - Studia Slavica Hung. 49. 2004, 220-224.

 17. Kroó Katalin: ugyanaz /magyar nyelven/. – Filológiai Közlöny, 2004, 1-4. /Megjelenőben/Jegyzet, szöveggyűjtemény


 1. Orosz irodalom a XIX. században. Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Bp., 1990, 968 l. /Társszerkesztő: B. J. Cseremiszin, D. V. Abaseva/

 2. Orosz irodalom. Puskin, Lermontov, Gogol. Filológiai szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Bp., 1990, 326 l. /Társszerkesztő: Gereben Ágnes/Fordítás


 1. Mihail Bahtyin: Az eposz és a regény – Literatura, 1995, 4, 331-355.

 2. Ugyanaz: Az irodalom elméletei III. Szerk.: Thomka Beáta, Jelenkor, Pécs, 1997, 27-69.

 3. Mihail Bahtyin: A szó Dosztojevszkijnél – Helikon, 1999, 1-2, 63-70, 80-89.

 4. Mihail Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái – Gond-Cura, Osiris, 2001, 254-296 /Horváth Gézával közösen/ 297-314.

 • Recenziók
 • Jegyzet, szöveggyűjtemény
 • Fordítás