Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница




sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Жанр нонсенса и поэтика любви: проблемы перевода
sites/bdpu.org/files
  Програма вступного фахового випробування з сучасної російської мови та російської літератури з методиками їх викладання для випускників педагогічних університетів за спеціальністю «Мова і література (російська)»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/lit_post/DFN
  Поэтика романа А. Битова "Пушкинский дом"
sites/bdpu.org/files/ifsk/conference-2013
  А. Т. Болотов – учёный, писатель, философ
sites/bdpu.org/files/konferencii/naukvis
  Українсько-російські педагогічні студії
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Репрезентация темы любви в финалах романов в. Набокова «лолита» и «камера обскура»
sites/bdpu.org/files/sgf
  Урочище сто могил
sites/bdpu.org/files/ifsk/domashchenko
  О тенденциях развития современной теории литературы
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/irl1-4_20st
  Реализм в литературе рубежа веков
sites/bdpu.org/files
  Программа вступительного экзамена по современному русскому языку и русской литературе с методиками их преподавания для специалистов-выпускников педагогических университетов по специальности «Язык и литература (русский)»
sites/bdpu.org/files/konferencii/naukvis
  А. П. Чехова Ярославський державний університет імені П. Г демидова українсько-російські педагогічні студії міжвузівський збірник наукових статей Донецьк 2011
directory sites bdpu.org