Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
страница17/33
Дата15.05.2017
Размер7.88 Mb.
ТипРабочая программа
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33
Шәхес буларак: якын кешеләрең турында укуга кызыксыну белдерү; сәнгатьле уку аша үз хисләреңне җиткерү. Танып белү: әсәрнең темасын һәм төп фикерен табу, лирик әсәрләрнең аермалы билгеләрен билгеләү, геройга бәя бирү, үз фикерңне дәлилләү; белемнәрне тату гаилә кагыйдәләрен төзегәндә куллану. Коммуникатив: үз фикереңне формалаштыру; парларда эшләгәндә үз фикереңне иптәшең фикере белән килештерә белү. Регулятив: биремнәрне үтәү, үтәлешенә үзбәя һәм үзара бәя кую. якын кешеләрең турында укуга кызыксыну белдерү; сәнгатьле уку аша үз хисләреңне җиткерү, әсәрнең темасын һәм төп фикерен табу, лирик әсәрләрнең аермалы билгеләрен билгеләү, геройга бәя бирү, үз фикерңне дәлилләү; белемнәрне тату гаилә кагыйдәләрен төзегәндә куллану. 64 Татар халык әкият-ләре НРК Чуваш халык әкият-ләре – Биюче төлке Татар халык әкиятләре.”Дүрт дус”,”Әтәч ничек көлкегә калган”,”Зөһрә кыз” 65 Дөнья халык әкия-тләре Дөнья халык әкиятләре “Карт һәм Су анасы”,”Тәрбияле мәче”,”Аждаһа” 66 М. Гафури иҗаты. М. Гафури “Кыр казы” Күренекле әдипләребез иҗаты белән таныштыру; текст белән эшләү күнекмәләре формалаштыру; күчерелмә мәгънәле сүзләр, чагыштыру турында мәгълүмат булдыру; текстны кисәкләргә бүлү һәм план төзү күнекмәләре формалаштыру; хезмәт ярату, хезмәт кешеләрен хөрмәт итү, табигатькә сакчыл һәм экономияле караш тәрбияләү. Күренекле әдипләребез иҗаты турында белү, Текст белән эшли белү, сәнгатьле уку, текстка куелган сорауларга җавап бирү; тексттан күчерелмә мәгънәле сүзләрне, чагыштыруларны табу, әсәрне эчтәлеге буенча кисәкләргә бүлү; укытучы ярдәмендә һәм мөстәкыйль рәвештә әсәрнең төп фикерен табу; әсәрнең эчтәлегенә карата үз фикереңне белдерү. Шәхес буларак: танылган әдипләрнең әсәрләрен укуга кызыксыну белдерү; сәнгатьле уку аша үз хисләреңне җиткерү. Танып белү: әсәрнең темасын һәм төп фикерен табу, геройга бәя бирү, үз фикерңне дәлилләү; белемнәрне куллана белү. Коммуникатив: үз фикереңне формалаштыру; парларда эшләгәндә үз фикереңне иптәшең фикере белән килештерә белү. Регулятив: биремнәрне үтәү, үтәлешенә үзбәя һәм үзара бәя кую. танылган әдипләрнең әсәрләрен укуга кызыксыну белдерү; сәнгатьле уку аша үз хисләреңне җиткерү,әсәрнең темасын һәм төп фикерен табу, геройга бәя бирү, үз фикерңне дәлилләү; белемнәрне куллана белү. 67 Г. Ибраһимов иҗаты. Г. Ибраһимов “Кызыл чәчәкләр” 68 М. Җәлил иҗаты. Муса Җәлил иҗаты. Йомгаклау. 69 Кабатлау дәресе 7. КУЛЛАНЫЛА ТОРГАН ДӘРЕСЛЕКЛӘР Укытучы өчен: 1. Уку китабы: 2 нче сыйныф өчен дәреслек Р.Г. Вәлитова, С.Г. Вагыйзов- Казан, Мәгариф 2. Башлангыч гомуми белем бирү программалары. Татар һәм рус телләре (1-4 класслар).Казан мәгариф нәшрияты, 2010 3. И.Т.Сәгъдиева “Балачак кыңгыравы” Укучы өчен: 1. Туган тел: 2 нче сыйныф өчен дәреслек Р.Г. Вәлитова, С.Г. Вагыйзов- Казан, Мәгариф 8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НЧЕ СЫЙНЫФ УКУЧЫЛАРЫНЫҢ УКУДАН БЕЛЕМ, ОСТАЛЫК КҮНЕКМӘЛӘРЕН БӘЯЛӘҮ. «5» (бик яхшы ) - дөрес уку, укыганның эчтәлеген аңлау; - I яртыеллыкта иҗекләп, кыска сүзлерне бөтен килеш уку, тизлеге минутына 40 сүз; - II яртыеллыкта салмак, сүзләп уку ( читен сүзлерне генә иҗекләп уку), уку тизлеге — минутына 50 сүз, авазларны, сүзләрне ачык әйту, сүздәге авазларны, иҗекләрне бозмый, урыннарын алмаштырмыйча уку; - сүз басымын дөрес кую, җөмлә азагындагы тыныш билгесенә карата пауза һәм интонацияне саклау; - укытучыныц соравына тексттан жавап таба белу, укылган текстның һәм аның иллюстрацияләренең эчтәлеген эзлекле рәвештә сөйләп биру; - яттан өйрәнелгән шигырьне яхшы белу һәм сәнгатьле сөйләү. «4» (яхшы) - әсәрнең төп эчтәлеген аңлау; - 1 нче яртыеллыкта салмак, тулы сүзләп (читен сүзләрне иҗекләп) уку, тизлек — минутына 40 сүз; - 2нче яртыеллыкта салмак, тулы сүзләп (читен сүзләрне иҗекләп), минутына 50 сүз уку; басым куюда, җөмлә ахырында пауза ясаганда һәм интонация сайлаганда, 1 — 2 хата булырга мөмкин; - укылган текстның эчтәлеген дөрес сөйләү, укытучы сорауларына дөрес жавап бирү, сөйләүче узе яки укытучы ярдәме белән генә төзәтерлек төгәлсезлекләр булырга мөмкин; — шигырьне яттан белү, ләкин сөйләгәндә сүзләрнең урыннарын алмаштыру, хаталарны жиңел һәм мөстәкыйль төзәтү. «З» (канәгатьләнерлек) - укылган текстның эчтәлеген укытучы ярдәмендә генә аңлау; - 1 нче яртыеллыкта өзек-өзек, иҗекләп (аерым сүзләрне бөтен килеш) уку, уку тизлеге минутына 30 сүздән ким түгел; - II нче ярыеллыкта салмак, иҗекләп (аерым сүзләрне бөтен килеш) уку, тизлек — минутына 40 сүз, иҗекләрне, сүзләрне алмаштыру, төшереп калдыру, урыннарын алмаштыруга 3- 5 хата бүлү, сузләр, жөмләләр арасында пауза сакламау; эчтәлекне сөйләгәндә, текстгагы эзлеклелекне югалту, сөйләм хаталары һәм аларны укытучы ярдәме белән генә төзәтү; - шигырыне яттан белү, сөйләгәндә текстның ныклы өйрәнелмәгәнлеге ачыклану. «2» (начар) - укылган текстның эчтәлеген укытучы ярдәме белән дә аңлый алмау; - 1 нчеяртыеллыктахерефләпуку, укутизлеге — минутына 25 сүз; - II нчеяртыеллыкта өзек, иҗекләп, хәрефләп укуэлементларынкертепуку; укутизлеге — минутына 35 сүз, укыганда иҗеклернеалмаштыруга, төшереп калдыруга6 дан артык хата булу, сүзләр һәм җөмләләр арасындапаузанысакламау; -укытучысораулары ярдәме белән дәэчтәлекне сөйлиалмау; -яттан сөйләгәндәэзлеклелекнебозу, текстнытулысынчаәйтәалмау. Телдән җавап бирүне тикшерү Укучыларның телдән җавап бирүен тикшерү программаның нинди дә булса бүлегеннән бирелгән сораулар формасында уза. Билге куйганда, тубәндәгеләр исәпкә алына: 1) җавапның дөреслегенең тулылыгы; 2) белемнәрнең аңлы үзләштерелу дәрәҗәсе; 3) сөйләм эзлеклелегенең культурасы. Укучыларның җавабы, бигрәк тә III — IV сыйныфларда, укытучы әйткән тема буенча бәйләнешле сөйләм булып, өйрәнелгән материалның аңлы узләштерелгәнен күрсәтеп торырга тиеш. Җавапны кагыйдә, билгеләмә, мисал китереп дәлилләү, укытучы кушуы буенча тексттан грамматик категорияләрне таба белү (җөмлә кисәкләре, сүз төркемнәре, килеш, сан һ.б.), тиешле кагыйдәгә караган сүзләр табу, сузлернең язылышын аңлату, алган белемнәрне мөстәкыйль равештә кунегүләр эшләгәндә һәм, барыннан да элек, сүзлер һәм жөмләләр тикшергәндә (аваз – хәреф анализы, сүзнең составын, аны сүз төркеме буларак тикшерү) куллана белү. Сөйләм үстерүнең башлангыч чорында ук укучыларның жаваплары дәлилле, тиешле дәрәҗәдә мөстәкыйль һәм дөрес оештырылган булырга тиеш ( фикер йөртүнең эзлекле булуы, сүзләрне, сүзтезмәләрне кулланганда, жөмләләр төзегәндә, әдәби тел нормаларын үтәү). «5» - укучының жавабы дөрес һәм тулы, программа материалын аңлы үзләштерелгәне күренә, жавабын үз мисаллары белән раслый, сүзләрне, җөмләләрне тикшергәндә, өйрәнелгән грамматик категорияләрне тексттан тапканда, алган белемнәрен мөстәкыйль рәвештә һәм дөрес куллана, сүзләрнең язылышын, тыныш билгеләренең куелышын аңлата, бәйләнешле, эзлекле һәм хатасыз жавап бирә, бер төгәлсезлек булырга мөмкин. «4» - укучының җавабы, нигездә «5» билгесенә куелган талапләргә җавап бирә, ләкин сөйләмдә, кагыйдәгә мисал китергәндә, текст өстендә эшләгәндә, сүзләрне, жөмләләрне тикшергәндә, 1 — 2 хата ясый. Аларны мөстәкыйль рәвештә яки укытучының сизелмәслек кечкенә ярдәме белән төзәтә. «3» - укучы, нигездә, сөйләгән материалны аңлый, ләкин җавабы тулы түгел, укытучының өстәмә сораулары таләп ителә. Кагыйдәгә мисал китергәндә, кыенлык кичерә, текст белән эшләгәндә, сүзләр һәм җөмләләрне тикшергәндә, хаталар ясый һәм аларны укытучы ярдәменнән башка төзәтә алмый. Сөйләмендә бәйлелек, эзлеклелек җитми, сүз куллануда, сүзтезмәләр һәм җөмлә төзегәндә, төгәлсезлекләр була. «2» - укучы өйрәнелгән материалның мөһим фикерләрен, зур өлешен белми, кагыйдәләрне, билгеләмәләрне әйткәндә, сүз һәм җөмләләргә анализ ясаганда, хата жибәрә, аларны укытучының өстәмә сораулары ярдәмендә дә төзәтә алмый, сөйләме өзек-өзек, бәйләнешсез, хаталы. Программадан таныштыру максаты белән генә бирелгән материал буенча контроль эшләр уздырылмый. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 класс создана на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования и авторской программе по литературному чтению для 1-4 классов . 1-4 кл УМК « ШКОЛА РОССИИ» М: «Просвещение», 2011 г., учебника «Литературное чтение». 2 класс. Авторы учебника: (И.В. Сафонова, И.В. Чиж, М.В. Черкезова), М: «Дрофа», 2012 г., Концепции «Школа России». Нормативная база преподавания предмета: - Закон «Об образовании»; - Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Министерство образования и науки РФ от 06.10 2009 года № 373; - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (п.23, ч.2, ст.32, закона РФ «Об образовании»); - Образовательная программа МБОУ «Токаевская СОШ» на 2015– 2016 учебный год (п.6, ч.2, ст.32, закона РФ «Об образовании»); Положение о рабочей программе Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 2 – го класса предусматривает обучение литературному чтению в объеме 2 часа в неделю. Количество учебных часов – 68 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: И.В.Сафонова, И,В.Чиж, М.В.Черкезова. Литературное чтение.2кл.: учебник для общеобразовательных учреждений - М.:Дрофа, 2012г Изменения, внесенные в рабочую программу: полностью соответствует примерной программе начального общего образования и авторской программе по литературному чтению для 2 класса Цели изучения учебного предмета Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение следующих целей: - развитие художественно - творческих и познавательных способностей, формирование эстетического отношения к слову, совершенствование видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать; - овладение осознанным правильным, беглым и выразительным чтением; формирование читательского кругозора - воспитание эстетического отношения к слову, интереса к чтению, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств. Общая характеристика учебного предмета Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младшего школь­ника. Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную грамотность, спо­собствует общему развитию и воспитанию. Успешное освоение курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Рабочая программа 2 класса направлена на формирование и развитие учащихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения, а также вводит детей в мир художественной литературы и по­могает в осмыслении образности словесного искусства, посредством которой художе­ственное произведение раскрывается во всей полноте и многогранности. У детей пробуждается интерес к словесному творчеству и чтению. Внеклассное чтение - неотъемлемая часть курса литературного чтения, которая проводится в форме самостоятельного домашнего чтения и уроков внеклассного чтения. Цель его - углубленно знакомить обучающихся с детской литературой, обеспечивать полноценное литературное развитие младших школьников, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру общения Учебная программа предлагает для ознакомления весь круг детского чтения с учетом тем, жанров, авторов и книг. Методика обучения литературному чтению основана на художественно – эстетическом, литературоведческом и коммуникативно – речевом принципах. Все эти принципы объединены внутрипредметной связью. Во 2 классе основным видом упражнений является выбор нужной книги по заданным показателям и соотнесение книги с рядом книг. Первый вид упражнений второклассники осуществляют вне урока, при самостоятельном выполнении домашних заданий по внеклассному чтению, второй - в классе при коллективном анализе представленной у доски выставки прочитанных книг на определенную уроком тему. Каждый урок внеклассного чтения обеспечивает младшим школьникам знакомства с широким кругом детского чтения от устного народного творчества до стихотворений, рассказов русских и зарубежных писателей, формирует умение выбирать книги, содействует возникновению устойчивого интереса к книге. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответсствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой... Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формируют эмоциональную грамотность. Система нравственного воспитания, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  2. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА Обучающиеся должны: владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. Обучающиеся должны уметь: определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста; выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа товарища; Обучающиеся должны знать: наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров; содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 крылатых выражения 3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № п.п Наименование разделов и тем Кол-во часов Контрольные и диагностические работы 1 Устное народное творчество. 2 ч. Стих. наизусть, загадки наизусть. 2 Сказки народов нашей страны 7 ч. Знать содержание 4-5 сказок. 3 Картины родной природы. 8 ч. Стих. Наизусть. 4 Родина наша. 6 ч. Стих наизусть, . 5 Наши родные 7 ч. Стих наизусть 6 Верные друзья. 4 ч. Стих. Наизусть. 7 О старании и труде... 7 ч. Стих. наизусть. 8 Народная мудрость в переводе Л.Н. Толстого 6 ч. Наизусть басню. Контрольная работа 9 Зима вьюжная. 8 ч. Стих. Наизусть. 10 Пришла весна 6 ч. Стих. наизусть на выбор. 11 Снова солнечное лето. 12 ч. Стих. Наизусть. Тестирование. 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Результаты изучения курса Реализация программы обеспечивает достижение выпускни­ками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты: 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её исто­рию, российский народ, становление гуманистических и де­мократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетиче­ских потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слу­шания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо­ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере­живания чувствам других людей; 5) формирование уважительного отношения к иному мне­нию, истории и культуре других народов, выработка умения тер­пимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич­ностного смысла учения; 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст­никами в разных социальных ситуациях, умения избегать кон­фликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав­нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формиро­вание установки на безопасный, здоровый образ жизни. Метапредметные результаты: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 2) освоение способами решения проблем творческого и по­искового характера; 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф­фективные способы достижения результата; 4) формирование умения понимать причины успеханеуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 5) использование знаково-символических средств представ­ления информации о книгах; 6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 7) использование различных способов поиска учебной ин­формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интер­претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соот­ветствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со­ставления текстов в устной и письменной формах; 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым призна­кам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, при­знавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 11) умение договариваться о распределении ролей в совмест­ной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест­ной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс­ливать собственное поведение и поведение окружающих; 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посред­ством учёта интересов сторон и сотрудничества.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33

 • Коммуникатив
 • Шәхес буларак
 • 7. КУЛЛАНЫЛА ТОРГАН ДӘРЕСЛЕКЛӘР
 • 8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НЧЕ СЫЙНЫФ УКУЧЫЛАРЫНЫҢ УКУДАН БЕЛЕМ, ОСТАЛЫК КҮНЕКМӘЛӘРЕН БӘЯЛӘҮ.
 • Телдән җавап бирүне тикшерү
 • 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 • Нормативная база преподавания предмета
 • Цели изучения учебного предмета
 • - овладение
 • Общая характеристика учебного предмета
 • Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
 • 2. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА Обучающиеся должны
 • Обучающиеся должны уметь
 • Обучающиеся должны знать
 • 3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 • Контрольные и диагностические работы 1
 • 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Результаты изучения курса
 • Метапредметные результаты